Ventilus

Documenten

Procesdocumenten

Startnota

De startnota toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerde planningsproces van het GRUP. Met de startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse Overheid het planningsproces voor de concrete uitwerking van het GRUP formeel op. Een geïntegreerd planningsproces kent 5 fases (startnota – scopingnota – voorontwerp GRUP – ontwerp GRUP – GRUP).

Procesnota

De procesnota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn. Ook de wijze waarop het overleg met de betrokken actoren wordt gevoerd is in de nota terug te vinden. De Vlaamse regering nam op vrijdag 20 december 2019 kennis van de tweede Ventilus-procesnota. Hieronder vind je de eerste en tweede procesnota en een samenvatting van deze nota.

Studierapporten

Technologiestudie

Ter voorbereiding van de startnota werd een technologiestudie uitgevoerd om te bepalen in welke technologie Ventilus kan worden gerealiseerd. Hieronder kan je alle documenten met betrekking tot de technologiestudie vinden:

Dubbelcheck technologiestudie

In december 2019 werd beslist een dubbelcheck van de technologiekeuze uit te laten voeren door een groep van onafhankelijke experten. Hieronder kan je alle documenten met betrekking tot deze tussentijdse oefening vinden:

Intendant van de Vlaamse Regering

In mei 2021 werd Guy Vloebergh door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aangesteld als intendant voor Ventilus. Gedurende 9 maanden heeft hij overleg gehad met alle betrokken actoren om heldere antwoorden te formuleren op openstaande vragen. Zijn conclusies zijn terug te vinden in het eindrapport.

Publieke consultatiemomenten

In mei en juni 2019 organiseerde het planteam een eerste publiek consultatiemoment in de vorm van 10 infomarkten. De infopanelen die toen gebruikt werden vind je hieronder: