Ventilus

Elektromagnetische velden

Computers, mobiele telefoons, televisie, radio, microgolfovens en haardrogers verbeteren ons dagelijks leven en brengen zoals alle elektrische toestellen velden voort. De hoogspanningsinstallaties van Elia brengen elektrische en magnetische velden met een extreem lage frequentie voort, ook Extremely Low Frequency of ELF genoemd.

Wat is een magnetisch veld?

Een magnetisch veld ontstaat bij een verplaatsing van elektrische ladingen, en meer bepaald elektronen. Met andere woorden: een magnetisch veld ontstaat wanneer er een elektrische stroom circuleert. Het magnetisch veld dat een hoogspanningslijn genereert, is afhankelijk van de sterkte van de stroom die erdoor vloeit. Het magnetisch veld is ook afhankelijk van de plaatsing van de elektriciteitsdraden en de afstand tot de lijn.

Hebben elektromagnetische velden een effect op de gezondheid?

Na meer dan dertig jaar onderzoek over de mogelijke gezondheidseffecten aan elektromagnetische velden met zeer lage frequentie is de wetenschap het er over eens dat er geen gezondheidseffecten mogelijk zijn bij volwassenen.

Bij kinderen heeft het onderzoek nog niet alles kunnen uitsluiten. Er werd een statistisch verband gevonden tussen wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en een verhoogde kans op kinderleukemie. Een mogelijke oorzaak van dit verband is echter nog steeds niet gevonden.

De Vlaamse Regering heeft uit voorzorg een aantal aanbevelingen opgesteld, waaronder:

  • Het beperken van het bouwen van nieuwe hoogspanningslijnen boven scholen, crèches e.d.
  • Zo weinig mogelijk woningen/woonpercelen overspannen door nieuwe hoogspanningslijnen.
  • Geen nieuwe scholen, crèches etc. bouwen onder bestaande hoogspanningslijnen.

Deze aanbevelingen worden gebruikt in het milieuonderzoek. Ook zijn er normen opgelegd waaraan Elia, de transmissienetbeheerder, zich moet houden.

Een uitgebreide toelichting werd opgenomen in de startnota. Nog uitgebreidere informatie is te vinden op de webpagina van Elia.

Zijn elektromagnetische velden hinderlijk voor de landbouw?

  • Gezondheid van planten en dieren: er zijn geen gezondheidseffecten gekend. Het aarden van metalen drinkkuipen en bijenkasten kan wel nodig zijn.
  • Invloed op machines en toestellen: er is geen invloed op de werking door de elektrische en magnetische velden.
  • Recente GPS-toestellen ondervinden geen problemen
  • Metaaldetectoren: deze werken met velden die veel groter zijn dan de velden die opgewekt worden door de hoogspanningsverbindingen.
  • Elektromagneetkoppelingen voor aansturen maaibalken, motorcontrollers en sensoren: Deze moeten voldoen aan de normen (CE-markering). Deze normen liggen veel hoger dan de EMF velden die de verbindingen opwekken.