Ventilus

Impact voor eigenaars en landgebruikers

We zitten in een eerste stap voor de opmaak van een Gewestelijke Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Er is in deze fase nog niet bepaald waar de hoogspanningslijn en de masten gebouwd zullen worden. Het zoeken van een route is het doel van het nog uit te voeren onderzoek. 

Contact

Wanneer het project concreter wordt en indien blijkt dat je rechtstreeks betrokken bent, zal je persoonlijk gecontacteerd worden.

Elia heeft een vergoedingsbeleid voor woningen die onder een nieuwe hoogspanningslijn te liggen komen. Nadelen voor eigenaars en gebruikers van landbouwterreinen worden vergoed conform de protocolovereenkomst die met de Belgische landbouworganisaties werd getekend.