Ventilus

Landbouw

Elia sloot in 2012 een protocolovereenkomst af met de Belgische landbouworganisaties (de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, la Fédération Wallonne de l’Agriculture). Deze overeenkomst is gebaseerd op het protocol van Fluxys. Het protocol zorgt voor een uniforme en transparante vergoeding voor de mogelijke hinder van de nutsinfrastructuur.

Hieronder lees je enkele van de belangrijkste maatregelen uit deze overeenkomst:

  • Plaatsbeschrijvingen van de huidige situatie zorgen ervoor dat na de werken alle schade hersteld wordt zoals in oorspronkelijke staat.
  • Bij uitgravingen worden de verschillende grondlagen apart gestockeerd en teruggeplaatst.
  • Bij herstellingen van het maaiveld worden de nodige maatregelen genomen om bodemverdichting te vermijden
  • Topografisch opmeten van de bestaande draineringen zodat deze na de werken met de grootste zorg hersteld kunnen worden. Indien nodig worden de draineringen over het hele terrein heraangelegd.
  • Opmaken schadeverslag na de werken.
  • Elia geeft garantie aan landbouwers voor schade aan drainage, landbouwmachines en dieren tot twee jaar na de ondertekening van de plaatsbeschrijving.
  • Het project wordt wetenschappelijk begeleid door verschillende landbouwexperten.
  • Elia verzekert tijdens de werken steeds de toegang tot de woning of het erf.
Eigenaars en gebruikers die rechtstreeks betrokken zijn bij Ventilus worden persoonlijk gecontacteerd.