Ventilus

Eindrapport van intendant gepubliceerd

Terug naar het nieuwsoverzicht

Het eindrapport van intendant Guy Vloegbergh werd woensdag 18 mei 2022 online gepubliceerd. Na 9 maanden onderzoek stelt hij vast dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enige toekomstgerichte oplossing is voor Ventilus. Ondergrondse voorstellen in gelijkstroom vormen geen volwaardig alternatief voor dit project. Hij vraagt de Vlaamse Regering om snel een keuze te maken.

Opdracht van intendant is beëindigd

In mei 2021 werd Guy Vloebergh door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aangesteld als intendant voor Ventilus. Gedurende 9 maanden heeft hij overleg gehad met alle betrokken actoren om heldere antwoorden te formuleren op openstaande vragen. De resultaten van zijn onderzoek werden op een constructieve wijze besproken en uitgediept met de burgerplatforms, de burgemeesters en de gouverneur en de middenveldorganisaties. Het eindrapport is intussen klaar.

Bovengrondse hoogspanningslijn is enige toekomstgerichte oplossing

Uit het eindrapport van de intendant blijkt dat een bovengrondse hoogspanningslijn van 2 x 3 GW op dit ogenblik de enige technische oplossing is om een robuust en toekomstgericht elektriciteitsnet uit te bouwen. Dat is nodig om de energietransitie te realiseren tegen 2030 en perspectief te bieden voor de ontwikkelingen daarna. De aankondigingen van de Federale Regering over nieuwe energieontwikkelingen in de Noordzee doen hieraan geen afbreuk. Volgens experten kan deze bovengrondse hoogspanningslijn in wisselstroom maximaal 8 tot 12 kilometer ondergronds worden aangelegd.

Ondergronds in gelijkstroom is geen alternatief voor Ventilus

De intendant en zijn team hebben alle mogelijke ondergrondse alternatieven in gelijkstroom voor Ventilus onderzocht. In het eindrapport concluderen zij dat Ventilus in gelijkstroom niet als back-up kan dienen voor de Stevin-lijn én als versterking van het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld om stroompannes op te vangen. De ondergrondse alternatieven vormen geen robuuste oplossing, beschermen België minder tegen een grote stroomuitval en zijn dus slechter voor de bevoorradingszekerheid. Daarnaast zorgt dit voor een verschuiving van het debat naar een andere regio, omdat dan bijkomende infrastructuur in het binnenland nodig zou zijn.

Knoop doorhakken en hand reiken

De intendant is ervan overtuigd dat zijn nieuwe inzichten over de materie kunnen bijdragen tot een weldoordachte besluitvorming door de Vlaamse Regering. Zo hebben de burgerplatforms de bezorgdheden over magnetische velden duidelijk op de kaart gezet. Verder uitstel van beslissing zal het draagvlak echter niet verhogen. Hij vraagt de Vlaamse Regering om snel een beslissing te nemen, zodat de onzekerheid voor veel mensen die nu in zoekzones wonen wordt weggehaald. Daarbij doet hij een voorstel voor verschillende milderende maatregelen waarmee de Vlaamse Regering de hand kan reiken naar verschillende betrokken actoren en naar de burgers. Onder meer inzake gezondheid dringt de intendant en met hem alle actoren aan op betere regelgeving en een meetsysteem, zodat magnetische velden systematisch kunnen gemonitord en gehandhaafd worden. Dit is volgens de intendant nodig om op een constructieve manier te zorgen dat Ventilus op de best mogelijke manier wordt geïmplementeerd.

Lees het volledige eindrapport van de intendant.