Ventilus

Guy Vloebergh aangesteld als intendant voor Ventilus

Terug naar het nieuwsoverzicht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft Guy Vloebergh aangesteld als onafhankelijk en onpartijdig intendant voor Ventilus. Hij voert vanaf 7 mei 2021 overleg met alle betrokken actoren, formuleert heldere antwoorden op openstaande vragen en streeft naar een gedragen voorkeursalternatief voor Ventilus.

Waarom een intendant?

De Vlaamse Regering keurde de startnota voor het ruimtelijk plan Ventilus twee jaar geleden goed. Sindsdien zijn bij verschillende betrokkenen veel vragen en bezorgdheden ontstaan, onder meer over de gezondheid en technologiekeuze. Bijgevolg kunnen er volgens Vlaams minister Zuhal Demir geen volgende stappen gezet worden in het dossier voordat er opnieuw vertrouwen in het project is. Daarom kondigde ze in februari 2021 aan dat er een intendant aangesteld zou worden, die het vertrouwen moet herstellen.

Deze opdracht is nu toegekend aan Guy Vloebergh. Hij zal als onafhankelijk en onpartijdig tussenpersoon gesprekken aangaan met de betrokken partijen, zoals de bewoners en gemeentebesturen. Daarnaast zal hij ook antwoord bieden op de vragen die er leven, en informatie op een transparante, heldere manier tot bij het publiek brengen. “Guy Vloebergh krijgt de opdracht om de bezorgdheden te capteren, om te zorgen dat er rekening mee wordt gehouden in de procedure en bovenal om te zorgen dat iedereen concrete antwoorden krijgt op zijn of haar vragen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruitzetten”, aldus minister Demir.

Vloebergh krijgt van de Vlaamse Regering een (verlengbaar) mandaat voor zes maanden om het project Ventilus terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstraject. Hij zal voortdurend in dialoog blijven met de bevoegde minister Demir.

Over Guy Vloebergh

Guy Vloebergh heeft meer dan 35 jaar ervaring als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner op verschillende beleidsniveaus. Ook is hij onderzoeker en docent aan de Universiteit Antwerpen. Guy was daarnaast stichtend voorzitter van de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) en Vice President and Treasurer van ISOCARP (International Society of City and Regional Planners).

Door zijn jarenlange ervaring weet Vloebergh hoe te bewegen binnen complexe planningsprocessen en om te gaan met stakeholders. Zo was hij onder meer betrokken bij de complexe bouwprojecten in de Gentse Kanaalzone, de Haven van Antwerpen en het grensoverschrijdende strategische project Albertknoop (Maastricht-Lanaken).

Bovendien was hij vorig jaar hij ook al begeleider van de werkgroepen met verschillende betrokken stakeholders rond de technologie voor Ventilus. Hierdoor is hij reeds vertrouwd met het dossier.

Meer informatie over de intendant en zijn voortgang