Ventilus

Samenstelling klankbordgroep gezondheid

Terug naar het nieuwsoverzicht

Er is bezorgdheid over effecten van hoogspanning op de gezondheid. Het planteam heeft daarom een klankbordgroep over dit thema opgericht. De klankbordgroep bestaat uit 8 onafhankelijke specialisten die samen een multidisciplinaire groep vormen. Zij stellen een overzicht op van alle wetenschappelijke kennis over gezondheid en hoogspanning. De klankbordgroep beoordeelt de verwerking van de inspraakreacties. Deze experten adviseren het planteam ook over de beoordeling van het plan-MER en de inpassing van milderende maatregelen die daaruit voortkomen.

Gezondheid en hoogspanning

Uit de inspraakperiode bleek er een grote bezorgdheid te zijn over de impact van hoogspanning op de gezondheid. Er zijn de afgelopen 40 jaar veel studies uitgevoerd. Het onderzoek naar (mogelijke) effecten van milieufactoren op gezondheid is een complexe materie. Hierdoor is het is niet eenvoudig voor niet-experten om de kwaliteit van die diverse onderzoeken te beoordelen.

Werkwijze

Een klankbordgroep gezondheid werd opgericht om duidelijkheid te scheppen over de studies en (mogelijk) effecten van hoogspanning op de gezondheid. Een aantal experten zal via de inbreng van kennis en expertise de bestaande onderzoeken valideren. Dit gebeurt door een bevattelijk overzicht te maken van alle wetenschappelijke kennis die is opgebouwd en deze studies aan de hand van diverse criteria te beoordelen. Daarnaast zal het planteam de vragen uit de inspraakperiode voorleggen aan de experten. De klankbordgroep adviseert het planteam ook over gezondheid met betrekking tot de beoordeling van het plan-MER en de inpassing van milderende maatregelen die daaruit voortkomen.

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep gezondheid is samengesteld uit onafhankelijke experten die samen een multidisciplinaire groep vormen. Een aantal personen komt uit Nederland. Hier is veel expertise over het thema aanwezig. De lijst hieronder bevat de namen van alle leden van de klankbordgroep, hun specialiteit en het instituut waaraan zij zijn verbonden. Het planteam vraagt om geen rechtstreeks contact op te nemen met de experten, zodat zij zich kunnen blijven focussen op hun professionele taken en in alle objectiviteit het planteam kunnen adviseren.