Ventilus

Tweede procesnota omschrijft verdere stappen voor GRUP Ventilus

Terug naar het nieuwsoverzicht

De Vlaamse Regering nam vandaag kennis van de tweede Ventilus-procesnota. In de procesnota omschrijft het planteam van de Vlaamse Overheid op welke wijze het planproces verder verloopt om tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Ventilus te komen.

Zo lees je in deze nota bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met de inspraakreacties die de overheid over Ventilus ontving.